Program

ÇAĞRILI TEBLİĞLER


Yurt Dışı Davetli Konuşmacılar ve Konuları

 • Prof. Dr. Peter CONSTABLE
  Illinois Üniversitesi, Veteriner Koleji, Urbana/ABD
  Subklinik hipokalsemi ve idrar parametreleri ile değerlendirilmesi
 • Prof. Dr. Randy SHAVER
  Wisconsin Üniversitesi, Hayvan Besleme, Madison/ABD
  Silajların değerlendirilmesi ve yönetimindeki kritik noktalar
 • Prof. Dr. Milo WILTBANK
  Wisconsin Üniversitesi, Endokrinoloji ve Reprodüktif Fizyoloji, Madison/ABD
  Sütçü ineklerde fertilitenin optimize edilmesi
 • Prof. Dr. Alex BACH
  Katalan Bilim ve Araştırma Enstitüsü (ICREA), Gıda ve Tarım Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (IRTA), Barselona/İspanya
  Buzağı yetiştirilmesinde başarılı bir beslenme programı
 • Dr. Peter HEIMBERG
  Uz. Vet. Hek., Kuzey Ren-Vestfalya Ziraat odası, Bad Sassendorf/Almanya
  Sığırlarda interdigital dermatitis
 • Prof. Dr. Pavol MUDRON
  Veteriner Hekimlik ve Eczacılık Üniversitesi, Ruminant Kliniği Kosice/Slovakya
  Sığırların sağlığında mikotoksinlerin rolü
 • Prof. Dr. Roel VEERKAMP
  Wageningen Üniversitesi, Wageningen Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Hayvancılık ve Genomik, Wageningen/Hollanda
  Genomik değerlendirme
 • Prof.Dr. Walter Baumgartner
  Veteriner Hekimliği Üniversitesi, Ruminant Kliniği, Viyana-Avusturya
  Sığırlarda bazı önemli eksiklik hastalıkları

Yurtiçi Davetli Konuşmacılar ve Konuları

 • Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ
  Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji AD. KONYA
  İneklerde açık gün uzunluğunun fertilite üzerine etkisi
 • Prof. Dr. Rıfat VURAL
  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji AD. ANKARA
  İneklerde geçiş dönemi folikül kalitesinin klinik yansımaları
 • Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK
  Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD. BURSA
  İneklerde verim kaybına neden olan önemli metabolik hastalıklara yaklaşım
 • Prof. Dr. Mehmet MADEN
  Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD. KONYA
  Ani ölümle seyreden hastalıklara yaklaşım
 • Prof. Dr. İsmet TÜRKMEN
  Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD. BURSA
  Süt ineklerinde yemlik yönetimi ve kuru beslenmesinde ipuçları
 • Prof. Dr. Yaşar ERGÜN
  Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji AD. HATAY
  Süt işletmelerinde sağımhane rutini ve yönetimi
 • Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU
  Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD. BURSA
  Vitamin ve mineral premiks reçetelerine bakışımız nasıl olmalıdır?
 • Prof. Dr. Nurettin GÜLŞEN
  Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD. KONYA

  Süt ineklerinde beslemenin dışkı analizleri ve skorlama yoluyla yorumlanması

 • Prof. Dr. Yavuz NAK
  Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji AD. BURSA
  Sütçü sığırlarda embriyo transferi uygulamalarına pratik yaklaşım

BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU
Kongre Genel Sekreteri
Bursa Uludağ Ünviersitesi Veteriner Fakültesi
gencoglu@uludag.edu.tr
+90 224 294 13 63

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Harun ÇAKIR
İbrahim Yazıcı Plaza 1, No:22
Niltim, Üçevler – Bursa

harun.cakir@majorgroup.org
+90 224 441 27 27